Bamse ja kielikylpy

Bamses Språkbad kielikylpypäiväkodissa tarjoamme hoitoa suomenkielisille lapille joiden vanhemmat puhuvat suomea lapsen kanssa. Lapsen äidinkieli tulee olla suomea. Päiväkotiin voi tulla jo 3-vuotiaana. 

Kielikylpy on opetusmenetelmä jolla lapset oppivat ruotsinkielen kuuntelemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Menetelmän tavoite on toiminnallinen kaksikileisyys. 

Kielikylpy-menetelmä sai alkuunsa Kanadassa 1960-luvulla ja Suomeen se tuli 1980-luvulla. Vaasassa toimi ensimmäiset kielikylpypäiväkodit. 

Kielikylvyssä henkilökunta käyttää ainoastaan kielikylpykieltä, ruotsia, mutta ymmärtää lapsen omaa äidinkieltä, suomea. Hoitajat käyttävät ilmeitä, eleitä ja kuvia auttaakseen lasta ymmärtämään mitä hänelle sanotaan. Lapsi oppii uuden kielen ja kielen käytön luonnollisessa ympäristössä ilman pakkoa. Lapsi saa aina käyttää omaa äidinkieltään. Rutiinit ovat tärkeitä. Rutiineiden avulla lapsi ymmärtää mitä tapahtuu ja oppii kieltä helpommin. Toistamalla kieltä samoissa tilanteissa koko ajan lapsi ymmärtää mitä hänelle sanotaan. Rutiinit ovat myös tärkeitä koska kun lapsi oppii mitä päiväkodissa tapahtuu päivän aikana hän tuntee olonsa turvalliseksi. 

Toimintamme perustuu teematyöskentelyyn. joka kuukausi valitsemme jonkun teeman jonka puitteissa luemme, askartelemme, laulamme ja teemme retkiä. Näin lapset oppivat uusia asioita ja samalla saavat ison määrän uusia ruotsinkielisiä sanoja sanavarastoon. 

Käymme usien eri ruotsinkileisissä lastentapahtumissa, esim. konsertissa, teaatterissa, elokuvaesityksissä jne. Retkipäivän jälkeen mietimme yhdessä mitä kaikkea näimme, kuulimme ja  koimme ja lapset saavat kerta ja piirtää omat kokemuksensa. 

Kirjastosta haemme kerran kuukaudessa ruotsinkielisiä kirjoja. 

Miten lapsi oppii ja omaksuu kielikylpykielen on hyvin yksilöllistä. Kannattaa olla kärsivällinen eikä koskaan pakottaa lapsi puhumaan kielikylpykieltä. Päiväkodissa lapsi saa aina puhua äidinkieltään ja lapset leikkivät yleensä keskenään äidinkielellään. 

Vanhempien posiviivinen suhtautuminen kielikylpykieleen on äärimmäisen tärkeää, mutta vanhemmat eivät koskaan tarvitse puhua ruotsia lasten kanssa. Vanhemmat voivat myös hoitaa päiväittäiset kuulumiset päiväkotihenkilökunnan kanssa suomeksi. Vanhempien tärkein osuus on edistää lasten ädinkieltä, suomea.