Bamsen esikoulu

Bamsen esikoulu noudattaa Helsingin esiopetuksen opetussunnitelmaa. Keskeiset tavoitteet esiopetuksessa on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa. Nämä tavoitteet saavutamme tarjoamalla esikoululaisille positiivisia oppimiselämyksiä. 

Pienen lapsimäärän takia esikoulussa on mahdollisuus toimia kaikkien lapsien tarpeiden mukaisesti, kielikylpykielen omaksuminen sujuu myös tästä syystä helpommin. Bamsen esikoulussa tärkeintä on esikoululaisten tarpeiden huomioiminen ja hyvinvointi. Lapsen ääntä kuunnellaan aina! Esikoulussa harjoittelemme kouluvalmiutta leikin ja erilaisten hauskojen tehtävien avulla. Harjoitusten avulla eri tiedonalat (lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikka) tulevat tutuksi. Esikoululaisilla on omia tehtäväkirjoja mutta käytämme paljon muita apuvälineitä, esim. palikoita ja pelejä. 

Yhdessä vanhempien kanssa pyrimme luomaan valmiatautumissuunnitelman lapsen koulunkäynnin aloittamiseen. Yksi esikouluntavoitteista on helpottaa siirtymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Esikoulunopettaja ja esikoululaisten vanhemmat tapaavat esiopetusvuoden alussa ja lopussa ja laativat yhdessä lapsen esiopetussuunnitelman (LEOPS). Tähän suunnitelmaan kirjoitetaan kirjoitetaan vanhempien ja lasten toiveet ja odotukset esikouluvuodelle ja vuoden lopussa arvioidaan kulunutta vuotta. LEOPSin osat : Lapsen vahvuudet oppijana, Lapsi sosiaalisena toimijana, Katsomuskasvatuksen toteuttaminen, Lapsi arjen toimijana, Lapsen kielelliset taidot ja Lapsen kiinnostuksen kohteet. 

Teemme esikoulussa paljon yhteistyötä Lauttasaaren muiden kielikylpypäiväkotien kanssa (pk. Sälen ja pk. Lokki) totuttaaksemme lapset yhteiseen koulukäyntiin; kaikki esikoululaiset kaikista kolmesta päiväkodista tulevat samalle luokalle Myllykallion kouluun. Yhdessä Sälenin ja Lokin esikolulaisten kanssa käymme erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja teemme muuta kivaa yhdessä, yleensä kerran kuukaudessa. Kaksi kertaa lukuvuodessa vierailemme koulussa, tapaamme opettajia ja koululaisia. Näillä vierailuilla esikoululaiset saavat nähdä mitä kaikkea kivaa koulussa tapahtuu ja samalla huomata että hyvällä valmistautumisella hyppy koulumaailmaan ei olekaan niin iso!

Hauskoja esikouluhetkiä odotellessa!