Hyödyllisiä linkkejä

 

www.lauttasaarenkielikylpy.fi

Lauttasaaren ala-asteen koulu

 

 

Mikä on kielikylpy?

 

Kiinnostus kielikylpyyn sai alkunsa Kanadasta 1960-luvulla. Suomessa ruotsinkielen kielikylpyopetus aloitettiin Vaasassa 1987.

Kielikylpy on menetelmä, jossa uusi kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta, käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys.

Päiväkoti tarjoaa varhaista, täydellistä ruotsinkielistä kielikylpyä suomenkielisille lapsille. Henkilökunta käyttää kaikissa tilanteissa ruotsia, mutta ymmärtää lapsen omaa äidinkieltä. Lapsi oppii kielen ja sen käytön luonnollisessa ympäristössä ilman pakkoa. Ilmeet, eleet, kuvat sekä erilaisten tilanteiden näyttäminen käytännössä auttavat lasta ymmärtämään mitä hoitaja tarkoittaa. Rutiinit ovat tärkeitä, sillä ne luovat turvallisuutta ja auttavat lasta ymmärtämään mitä päiväkodissa tapahtuu päivän aikana.

Sadut, lorut, laulut sekä erilaiset teemat ja pienryhmätyöskentelyt tukevat lapsen kielikylpykielen omaksumista. Lapsi saa käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä. Tärkeää kielikylvyn jatkumolle on vanhempien myönteinen suhtautuminen kielikylpyyn sekä lapsen äidinkielen kehityksen tukeminen.

Kielikylvetys jatkuu päiväkotiajan jälkeen Lauttasaaren ala-asteella. Ensimmäisellä luokalla ja siitä eteenpäin suomenkielen osuus kasvaa vähitellen. Yhdeksännellä luokalla opetus tapahtuu pääosin suomenkielellä.